Toelichting bij dag 4 van Cursus AldfaerAldfaer cursusdag IV - Publiceren

De 4e bijeenkomst van de Cursus Aldfaer is geheel gewijd aan 'publiceren op papier en internet'. Omdat deze vierde dag een nogal breed publiek bestrijkt is het naar onze ervaring van belang om enige toelichting te geven en aan te geven welke zaken de deelnemers mee moeten nemen.

Inhoud en Doel:

 1. publiceren van onderzoeksresultaten, rekening houdend met privacy;
 2. afdrukken van (bonus)rapporten die niet op A4 passen;
 3. het maken van internetpagina’s;
 4. ’s morgens wordt de theorie, samen met vele voorbeelden gepresenteerd;
 5. ’s middags maken de deelnemers naar eigen keuze hun publicaties; persoonlijk initiatief bepaalt met welke rapporten en/of website-onderdelen wordt geoefend;
 6. proefresultaten worden (op de eigen laptop) mee naar huis genomen.


Deelnemers moeten beschikken over een eigen laptop, voorzien van:

 • een internet-verbinding (draadloos / Wifi of LAN-poort);
 • Windows (XP, Vista of 7), Internet Explorer (7 of hoger), Word 2003 of hoger (of vergelijkbare tekstverwerker); er wordt verwacht dat deelnemers ten minste beschikken over basiskennis van software; andere browsers dan Internet Explorer geven nog al eens problemen;
 • de huidige versie van Aldfaer (4.2) en Bonusrapporten (4.7.5); er wordt uitgegaan redelijke basiskennis;
 • een test Stamboombestand (*.aldf) van beperkte omvang; daarbij gekoppelde foto’s in een bestand Materiaal; het maken van een bestand van bescheiden grootte a.d.h.v. een groep kan eventueel worden ondersteund; wenselijk is dat het bestand uit niet meer dan enige honderden personen bestaat, om verwerkingstijd en rapportgrootte te beperken; het gaat tenslotte om het verkrijgen van vaardigheden;
 • websiteruimte bij de eigen provider of behorend bij een eigen domein;
 • de daarvoor benodigde hostnaam (van de provider), (account- of gebruikers-)naam, en wachtwoord; zonder deze is het niet mogelijk gegevens online te plaatsen; deze gegevens staan in de overeenkomst met de provider of worden daar vooraf opgevraagd; bijv. ftp.[domeinnaam].[extensie]
 • evt. hulpprogramma’s voor het maken van een PDF-bestand en FTP-programma voor het plaatsen van pagina’s op een internetsite en HTML-editor; zo nodig wordt op de cursusdag geassisteerd met downloaden en installeren.


Disclaimer:
In de cursus wordt niet ingegaan op de sjabloontaal en dus evenmin op zogenaamde hooks om rapporten van persoonlijke eigenschappen te voorzien. Evenmin op uploaden m.b.v. Joomla! De nadruk zal liggen op publiceren van Aldfaer en niet op HTML.
Voor de ondersteuning van cursisten bij de installatie van software op hun eigen laptop en de op internet gepubliceerde gegevens aanvaardt het CBG geen enkele verantwoordelijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten