Cursus Publiceren met Aldfaer - 2

Al vele jaren worden bij het CBG cursussen georganiseerd rondom het stamboom-programma Aldfaer. Daarin komen alle facetten van het vastleggen van stamboomgegevens.

Dinsdag 23 april organiseert het CBG voor de tweede keer een aanvullende dagcursus Aldfaercursus "publiceren op papier en internet". Hoe realiseer je mooie overzichten op papier of voor een website? De deelnemers worden hierbij intensief begeleid door twee i.p.v. één docent. Docenten zijn Jaap Medema en Martine Zoeteman-van Pelt.

Inhoud en doel:
 • Publiceren van onderzoeksresultaten, rekening houdend met privacy;
 • Aafdrukken van (bonus)rapporten die niet op A4 passen;
 • Het maken van internetpagina’s;
 • ’s Morgens wordt de theorie, samen met vele voorbeelden gepresenteerd;
 • ’s Middags maken de deelnemers naar eigen keuze hun publicaties;
 • Persoonlijk initiatief bepaalt met welke rapporten en/of website-onderdelen wordt geoefend;
 • Proefresultaten worden (op de eigen laptop) mee naar huis genomen.
Deelnemers moeten beschikken over een eigen laptop, voorzien van:
 • Een internet-verbinding (draadloos / Wifi of LAN-poort);
 • Windows (XP, Vista of 7), Internet Explorer (7 of hoger), Word 2003 of hoger (of vergelijkbare tekstverwerker);er wordt verwacht dat deelnemers ten minste beschikken over basiskennis van software; andere browsers dan Internet Explorer geven nog al eens problemen;
 • De huidige versie van Aldfaer (4.2) en Bonusrapporten (4.7.5); er wordt uitgegaan redelijke basiskennis;
 • Een test Stamboombestand (*.aldf) van beperkte omvang; daarbij gekoppelde foto’s in een bestand Materiaal; het maken van een bestand van bescheiden grootte a.d.h.v. een groep kan eventueel worden ondersteund; wenselijk is dat het bestand uit niet meer dan enige honderden personen bestaat, om verwerkingstijd en rapportgrootte te beperken; het gaat tenslotte om het verkrijgen van vaardigheden;
 • Websiteruimte bij de eigen provider of behorend bij een eigen domein;
 • De daarvoor benodigde hostnaam (van de provider), (account- of gebruikers-)naam, en wachtwoord; zonder deze is het niet mogelijk gegevens online te plaatsen; deze gegevens staan in de overeenkomst met de provider of worden daar vooraf opgevraagd; bijv. ftp.[domeinnaam].[extensie]
 • Evt. hulpprogramma’s voor het maken van een PDF-bestand en FTP-programma voor het plaatsen van pagina’s op een internetsite en HTML-editor; zo nodig wordt op de cursusdag geassisteerd met downloaden en installeren.
Disclaimer

In de cursus wordt niet ingegaan op de sjabloontaal en dus evenmin op zogenaamde hooks om rapporten van persoonlijke eigenschappen te voorzien. Evenmin op uploaden m.b.v. Joomla! De nadruk zal liggen op publiceren van Aldfaer en niet op HTML.
Voor de ondersteuning van cursisten bij de installatie van software op hun eigen laptop en de op internet gepubliceerde gegevens aanvaardt het CBG geen enkele verantwoordelijkheid.

De cursus wordt gegeven op dinsdag 23 april 2013 van 10.30 - 16.00 uur in de Beresteynzaal van het CBG in Den Haag. Aantal deelnemers: maximaal 6 a 7 deelnemers.

Kosten: € 85,00 per persoon (te voldoen na ontvangst van een factuur) – inclusief koffie en thee; exclusief lunch.

Aanmelden via cursus@cbg.nl  tot uiterlijk twee weken voor de cursusdag (9 april). Vol = vol.  
(Bij afzeggingen ná  9 april wordt 50% in rekening gebracht. Bij afzeggingen na 20 april 100%.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten